Statskogs Spesialiteter
Femundsmarka

Sportsfiskernes forjettede land

Njardarheim

Villrein i fiskerike høgfjellsheier

Rago

Majestetisk villmark

Reisa nasjonalpark

Mektig natur i nord-Troms

Stormdalsrunden

Gårdimellom i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Statskogs spesialiteter

De flotteste naturopplevelsene

Vi i Statskog forvalter store deler av vår felles norske natur. Den forvaltes for hver og en av oss og for fremtidige generasjoner. Områdene strekker seg fra kyst til innland, fra dalbunner og til de høyeste fjell. Store skoger, karrig viddelandskap, innsjøer og tjern. Blant all denne flotte naturen ligger det noen perler som vi har lyst til å la skinne litt ekstra. Vi har valgt å kalle dem Statskogs spesialiteter.