Foto: Geir Wagnild
Hukkelvatna

Nyt roen

Ved Hukkelvatna råder det en sjelden ro og stillhet, og et opphold i Statskogs skogstue ved kanten av Storhukkelvatnet byr garantert på trivsel og sjelefred. Inkludert i leien av skogstua følger båt og garn, og rett til fiske med stang og oter. Her kan du fiske dagens hovedrett, sanke sopp til maten og bær til dessert.

Unikt naturområde
Rabbslått/Sæterås statsskog, eller ”Hukkelvatna” som den omtales til daglig, ligger i en nord-sørgående dalstrekning nord i Almåsmarka i Singsås. De sentrale delene består av store myrområder og to gode fiskevatn. Dalsida i vest ender opp mot et åpent landskap med snaurabber og flott utsikt. I lia i øst finner du en gammel, trolsk granskog, oppstykket av små myrer og koselige lysninger.

Myrområdene er verna som naturvernområde. Formålet med vernet er å bevare våtmarksområdet med planter, fugler og dyreliv som naturlig er knyttet til området.

 

Losji med sus fra farne dager
Her inne kan du leie Statskogs utleiehytte Hukkelvatna. Ei sjarmerende lita skogstue oppført i tømmer. Den ble opprinnelig satt opp av Skogvesenet som funksjonærhytte på 1930-tallet. Det er ei svært enkel og trivelig hytte med ett rom og fire sengeplasser, utstyrt med det meste av hva du trenger for et uforglemmelig opphold. Den er nylig restaurert, men vi har tilstrebet å videreføre skogstuas «sjel» og den gamle sjarmen.

Adkomst:
Ta bygdeveg fra FV30 ca fem km sørøst for Singsås sentrum til stor bomtavle ved Almåsgårdene. Videre langs bomveg mot Flovollen til skilt ”Hukkelvatna”. Herfra følges sti merka med raude påler ned til myrene, og videre over disse etter umerka stilei fram til vatnet og skogstua. Her er det lurt å ha fottøy som takler trønderske myrer.

Ta turen inn til Hukkelvatna for å senke skuldrene og leve i pakt med naturen. Her vil du garantert trives!

Hukkelvatna

Kart over området

Artikkel på Godtur.no

Vær

Hytter

Statskogs utleiehytte Hukkelvatna

Hukkelvatna

Bildegalleri

Foto: Geir Wagnild

Foto: Geir Wagnild

Foto: Geir Wagnild

Foto: Geir Wagnild

Foto: Geir Wagnild

Foto: Geir Wagnild

Foto: Geir Wagnild

Foto: Geir Wagnild