Om Statskog

Fjellrype-01-14

Foto: Steinar Johansen

Statskog er Norges største grunneier, og forvalter om lag 59 millioner dekar. Dette tilsvarer om lag 20 prosent av arealet i fastlands-Norge. Statskog har virksomhet innen skogbruk, eiendomsutvikling, energi, jakt, fiske og annet friluftsliv.

Statskog SF er et statsforetak eid av staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Statskog skal sikre fellesskapets verdier for framtida. Statskog er litt ditt, og vi gjør jakt, fiske og friluftsliv tilgjengelig for alle. Du er medeier i over 60 000 fiskevann over hele landet.

Vi gir deg naturen.

Les mer og følg oss på:

www.statskog.no
www.facebook.com/Statskog
www.twitter.com/statskog
www.flickr.com/statskog
www.youtube.com/statskogsf
Instagram: @statskog